Mã Số: LWTVD064
465,000 VNĐ

Váy tơ 3 tầng mý ren

Mã Số: LWTVD066
375,000 VNĐ

Váy cổ ren trắng gấu xòe lệch

Mã Số: CYVD250
289,000 VNĐ

Váy yếm bò xẻ trước

Mã Số: CYVD246
199,000 VNĐ

Váy kẻ caro cổ bèo buộc dây gấu xòe

Mã Số: CYVD247
289,000 VNĐ

Váy hoa thêu buộc dây tay phồng

Mã Số: CYVD249
265,000 VNĐ

Váy hoa suông tay rộng

Mã Số: LWTVD068
465,000 VNĐ

Váy ôm phối ren tay voan

Mã Số: LWTVD061
405,000 VNĐ

Váy cổ bèo 3 cúc lệch tay ốp ren

Mã Số: LWTVD073
415,000 VNĐ

Váy tơ phối ren ngực tay buộc nơ

Mã Số: LWTVD062
395,000 VNĐ

Váy lá cổ tay bô đê hoa

Mã Số: LWTVD067
339,000 VNĐ

Váy cổ vuông ngực phối ren tay phồng

Mã Số: LWTVD065
465,000 VNĐ

Váy xòe thân cài cúc trai tay xòe

Mã Số: CYVD244
219,000 VNĐ

Váy 2 dây kẻ đai khuy tròn

Mã Số: CYVD245
215,000 VNĐ

Váy 2 dây đũi lá bình

Mã Số: CYVD242
219,000 VNĐ

Váy hở vai họa tiết quả dứa

Mã Số: CYVD243
249,000 VNĐ

Váy 2 dây đan dây trước chun sau

Mã Số: LYTVD101
385,000 VNĐ

Váy sát nách vai phối ren hoa lỗ

Mã Số: LYTVD098
419,000 VNĐ

Váy 2 dây eo ren thang gấu hoa chân

Mã Số: LYTVD097
325,000 VNĐ

Váy cổ bèo nhún thân phối hoa lỗ

Mã Số: CYVD240
209,000 VNĐ

Váy phông cổ bẻ ngực in hình cô gái

Mã Số: CYVD239
329,000 VNĐ

Váy hoa tay phồng buộc eo

Mã Số: CYVD237
325,000 VNĐ

Váy voan chun thân tay suông

Mã Số: CYVD238
245,000 VNĐ

Váy 2 dây maxi chun thân

Mã Số: CYVD235
299,000 VNĐ

Váy dài cổ V buộc eo hoa nhí