Mã Số: CYVD305
269,000 VNĐ

Váy kẻ cổ vest 2 túi ngực

Mã Số: CYVD303
329,000 VNĐ

Váy tay phồng hàng cúc trước chun lưng

Mã Số: LWTVD138
375,000 VNĐ

Váy sát nách dáng xòe eo đai tròn

Mã Số: LWTVD131
349,000 VNĐ

Váy 2 dây xếp ly 2 bên eo

Mã Số: LWTVD139
355,000 VNĐ

Váy vặn ngực ô zê 2 bên

Mã Số: LWTVD137
349,000 VNĐ

Váy cổ vuông buộc nơ lưng

Mã Số: LWTVD129
355,000 VNĐ

Váy nhũ cổ V xếp ly eo

Mã Số: LWTVD136
385,000 VNĐ

Váy nhũ cổ V vai chờm đính cúc sau

Mã Số: LWTVD128
349,000 VNĐ

Váy 2 dây thân sau xẻ xếp ly

Mã Số: LWTVD130
329,000 VNĐ

Váy 2 dây buộc nơ cổ vuông

Mã Số: CYVD295
229,000 VNĐ

Váy phông Winner

Mã Số: CYVD294
255,000 VNĐ

Váy kẻ 2 dây buộc nơ ngực

Mã Số: CYVD293
285,000 VNĐ

Váy thô hoa tay chun buộc eo

Mã Số: CYVD291
219,000 VNĐ

Váy cài cúc chun lưng buộc dây

Mã Số: LYTVD123
149,000 VNĐ

Váy 2 dây lụa dáng suông

Mã Số: CYVD290
319,000 VNĐ

Váy cổ vuông thắt nơ sau cutout

Mã Số: CYVD289
219,000 VNĐ

Váy 2 dây caro buộc nơ vai 626

Mã Số: CYVD287
299,000 VNĐ

Váy 2 dây chất thô 1 hàng cúc 1922

Mã Số: CYVD286
295,000 VNĐ

Váy hoa nhí 1 hàng cúc tay xòe 850

Mã Số: CYVD285
269,000 VNĐ

Váy tay phồng buộc nơ sau A xòe 829

Mã Số: CYVD280
275,000 VNĐ

Váy kẻ cổ vuông tay xếp ly phồng

Mã Số: CYVD279
319,000 VNĐ

Váy 2 dây trần chỉ trắng

Mã Số: CYVD277
309,000 VNĐ

Váy lá cổ to cài cúc hoa nhí xanh